torstai 22. maaliskuuta 2018

Autismi on jotain mistä kärsitään?

Alkukirjoitus: Jos koet vaikeaksi ymmärtää tätä tekstiä suosittelen lukemaan tämän:
http://kunloysin.blogspot.fi/2018/01/tietoa-autismista-ja-aspergerista.html


En voi puhua kaikkien autismikirjonhenkilöiden puolesta, mutta uskon puhuvani monen muunkin kuin vain itseni puolesta, kun kerron että autistiset henkilöt kärsivät, mutta se ei johdu autismista eli toisin sanoen heidän aivojensa toiminnasta.
Ja siksi lause, jota pidetään ehkä jotenkin päivänselvänä eli "autismista kärsivät ihmiset" ei ole looginen eikä pidä paikkaansa. Ja se antaa autismista jollain tavalla väärän kuvan.

Tässä tekstissä kerron minkä takia ihmiset sanovat, että autismista kärsitään ja minkä takia sitä sanontaa pitäisi mielestäni välttää.

---

Vaikka monien mielestä autistiset henkilöt saattavat käyttäytyä oudosti tai epänormaalisti, esimerkiksi erilaisilla liikkeillä, kuten käsien räpyttely tai itsensä heijaaminen. Asiaa täytyy mennä katsomaan itse autistisen henkilön näkökulmasta. Tällöin nähdään, että käytös, jota yleisesti neurotyypilliset pitävät epänormaalina on oikeastaan aivan normaalia ja olisi epänormaalia, jos hän ei tekisi niin kuin tekee.

(Lisäksi tähän välihuomautuksena sellainen asia, kun autismin yksi piirre kerrotaan olevan empatiakyvyn puute, joka tarkoittaa vaikeutta tulkita muita ihmisiä. Kysymys kuuluu keitä muita? Yhtälailla kuten autisminkirjonhenkilöillä on vaikeutta ymmärtää neurotyypillisiä, on neurotyypillisillä vaikeutta asettua autistisen henkilön asemaan. Eikö tämä juurikin kerro siitä, että neurotyypillisiltä puuttuu samalla tavoin empatiakykyä? Lisää aiheesta täällä)

Lisäksi, itsensä heijaaminen ja vaikka sanojen toistaminen on yksi keino helpottaa ahdistusta.
Mitä sinä itse tekisit ahdistuksen kourissa? Yrittäisitkö helpottaa sitä?
Yksi väärimpiä asioita joita tiedän on sanoa henkilölle, joka on ahdistunut, ettei hän saa helpottaa omaa pahaa oloa koska se näyttää muiden mielestä oudolta. (eri asia on jos helpottaminen aiheuttaa kärsimystä muille tai henkilölle itselle)

Miksi autistiset ihmiset sitten kärsivät ja miksi se halutaan ottaa esiin?
Yksinkertaisesti sanottuna tämä maailma on rakennettu mahdollisimman tehokkaaksi, mahdollisimman niin, että saataisiin nopeasti tuloksia ja oravanpyörä pyörii nopeaa. Osa ihmisistä kestää tämän ja osasta se tuntuu hyvältä ja luonnolliselta. Useimmat autisminkirjon ihmiset ja myös monet niistä jotka eivät ole autisminkirjoilla, eivät kestä sitä nopeasti menevää pyörää ja tipahtavat ehkä kyydistä pois. Se mikä heistä tuntuisi luonnolliselta on jäänyt taka-alalle.
Miksi yleisesti ottaen nämä ihmiset, jotka kestävät elää näin hektisessä maailmassa, ovat saaneet sellaisen vaikuttavan paikan maailmassa kuin päätösvallan miten asioita tehdään, väitetään johtuvan siitä, että suurimmalle osalle ihmisistä tämä yhteiskunnan toiminta on niin kuin heille on parhaaksi. Ei olisi järkevää toimia niin kuin se olisi parhaaksi toimia pienelle osalle väestöä.

Onko asia oikeasti näin? Autismin kerrotaan monessa lähteessä olevan alidiagnosoitu. Joka herättää itselläni ristiriitaisia tuntemuksia ja kysymyksiä.
- Miten voimme tietää mikä on suurimmalle osaksi parhaaksi jos emme edes tiedä millä tavoin suurin osa ihmisistä ajattelee?
-Mistä voimme tietää, että suurinosa ihmisistä tosiaan on neurotyypillisiä jos emme tiedä kuin moni on autisminkirjoilla?
-Miksi erilaiset mielenterveydenhäiriöt lisääntyvät jos suurimmalla osalla on täällä hyvät oltavat? (voi myös olla ettei mielenterveydenhäiriöt ole lisääntyneet vaan on paremmat mahdollisuudet huomata niitä mm. sen takia ettei asiaa enää hävetä niin paljoa)
Mutta oli miten oli entä jos suurin osa ihmisistä ei tosiaankaan kestä tämän yhteiskunnan tapoja ja käytänteitä?

Väistämättä tulee myös mieleen ajatus siitä, kun autismin yksi piirre kerrotaan olevan juurikin vaikeus kertoa itsestään, tunteistaan ja ajatuksistaan sekä loogisesti ajateltuna erilaisista mielenterveydenhäiriöistä kärsivien kaikki energia menee seuraavan minuutin kestämiseen, joten heidänkin ajatukset ovat väistämättä jäänet taka-alalle;
Oli näitä ihmisiä kuin paljon tahansa, vaikkapa suurin osa ihmisistä, ovat heidän ajatuksensa jääneet taka-alalle silloin joskus ja nyt kun alettu pohtimaan miten yhteiskunnan pitäisi kehittyä eteenpäin. Joka näin sanottuna kuulostaa ehkä liian yksinkertaiselta, mutta pääpointti siinä on tärkein. Kun pitäisi kertoa mitä haluaa elämältä ja miten olisi parhain mahdollista toimia, ovat he jotka ovat pitäneet ääntä ja vastanneet nopeimmin saaneet haluamansa. Jotka tässä tapauksessa ovat luultavasti niitä joita on vetänyt puoleensa nopeat tulokset, raha..tms.

Tarkemmin sanottuna siis autistiset ihmiset kärsivät ympäristön takia.
Miksi ihmiset sanovat, että autistiset ihmiset kärsivät?
Joissain tapauksissa, mutta ei kaikissa, häiritseviä tekijöitä on niin paljon, että todetaan ettei ole mahdollista ottaa kaikkia tekijöitä pois. Ja että henkilön pitää vain kestää. Ja jos hän vaatii helpotuksia hänelle saatetaan sanoa jotain sellaista kuin, että kestä tai muuta itseäsi.
Joissain tapauksissa se, ettei tekijöitä ole mahdollista ottaa tuosta noin vain pois, pitää paikkaansa. Ahdistavat tekijät saattavat olla esimerkiksi ristiriidassa keskenään. Kuten: Ahdistaa olla yksin, mutta ahdistaa myös olla muiden seurassa. Joka on yksikertainen esimerkki.

Joissain tapauksissa ja uskon myös, että suurimmaksi osaksi väite ettei asiaa voida muuttaa on tekosyy välinpitämättömyydelle tai muutoksien pelolle. Tällöin on paljon helpompi väittää henkilölle ja itselle, että henkilössä itsessä on vain jokin epäluonnollista, kuin että myönnetään, että ympäristössä on jotain vialla. "Miten niin ympäristössä? Meillähän täällä on kaikki aivan täydellisesti! "
Tämän takia tilalle otetaan ehkä mieluummin joku joka ei vaadi muutoksia. Joka kestää asian,
mutta kuinka kauan? Olen kuullut, että kaikkia ihmisiä jollain tasolla häiritsee autisminkirjonihmisiä häiritsevät tekijät, mutta autisminkirjonihmiset huomaavat asiat ennen neurotyypillisiä.

Vaikka on helpompi sanoa, ettei meidän ympäristössä ole mitään vikaa on paljon helpompi muuttaa ympäristöä, kuin ihmisten monimutkaista aivotoimintaa. Ja kaiken lisäksi jokaisella ihmisellä on oikeus elää sellaisessa ympäristössä, joka ei kohtuuttomasti aiheuta vaikeuksia. Ja jokaisella on oikeus vaatia sitä.
Miksi autismi on alidiagnosoitu johtuu varmasti monesta tekijästä mutta uskon yhden tekijän olevan juurikin pelko muutoksista. Muutoksia pelätään autisminkirjon puolella ja tässä tapauksessa myös neurotyypillisten puolella tai niiden puolella, jotka ovat äänekkäimpiä ja he haluavat tietysti toimia niin kuin heille on parhaaksi.

torstai 8. maaliskuuta 2018

Samantha Craft:n lista suomennettunaTässä siis Samantha Craft:in lista parhaani mukaan suomennettuna. Jos tunnet, että olen suomentanut tai ymmärtänyt jonkin kohdan erilailla kuin sinä tai sille löytyisi toinen/kin suomennos, niin kerrothan siitä :) eli epävirallinen lista autismikirjon naishenkilöiden tyypillisistä piirteistä.Section A: Deep Thinkers
= Syvällisiä ajattelijoita

A deep thinker = Ajattelee asioita syvällisesti

A prolific writer drawn to poetry= Runollinen kirjailija

*Highly intelligent = Erittäin älykäs

Sees things at multiple levels, including her own thinking processes= Oman ajattelutavan lisäksi näkee asiat usean eri ajattelutavan kautta

Analyzes existence, the meaning of life, and everything, continually= Analysoi olemassa oloa, elämän tarkoitusta ja kaikkea jatkuvasti

Serious and matter-of-fact in nature= Luonnostaan vakava sekä tosissaan
Doesn’t take things for granted= Ei pidä asioita itsestäänselvyytenä
Doesn’t simplify= Ei yksinkertaista

Everything is complex= Kaikki on monimutkaista

Often gets lost in own thoughts and “checks out” (blank stare)= Hukkuu usein ajatuksiinsa ja tuijottaa tyhjyyteen
*Highly intelligent does not relate IQ levels. Often Aspies are dyslexic and have dysgraphia and other learning disabilities but can be higly intelligent about particular subject matters, out-of-box thinking, and verbal fluency capacities.

= Erityinen älykkyys ei ole verrattavissa IQ- tasoihin. Usein Aspiet ovat lukihäiriöisiä ja heillä on kirjoitusvaikeuksia ja muita oppimisvaikeuksia, mutta saattavat olla erittäin älykkäitä jossain tietyssä aineessa, pystyvät ajattelemaan täysin erilailla kuin muut ja suullinen ilmaisutaito.


Section B: Innocent
= Viaton

Naïve= Naiivi

Honest= Rehellinen

Experiences trouble with lying= Kokee valehtelun vaikeana

Finds it difficult to understand manipulation and disloyalty

= Kokee vaikeaksi ymmärtää manipulaatiota ja epäuskollisuutta

Finds it difficult to understand vindictive behavior and retaliation

= Kokee vaikeaksi ymmärtää kostonhimoista käytöstä ja kostamista

Easily fooled and conned= Helposti huijattavissa ja pilkattavissa

Feelings of confusion and being overwhelmed= Hämmennyksen tunne ja tunne siitä, että asiat ovat ylivoimaisia

Feelings of being misplaced and/or from another planet= Tunne, että on syntynyt väärään paikkaan ja/tai väärälle planeetalle

Feelings of isolation= Tunne, että on eristäytynyt muista

Abused or taken advantage of as a child but didn’t think to tell anyone = Hyväksi käytetty lapsena, muttei kertonut kenellekään


Section C: Escape and Friendship
= Pakoilu ja kaverisuhteet

Pakeneminen = Paeta vaikeasta tilanteesta tai muusta epämukavuuden tunteestaSurvives overwhelming emotions and senses by escaping in thought or action

= Selviytyy ylivoimaisista tunteista ja aisteista pakenemalla ajatuksiin tai toimintoihin

Escapes regularly through fixations, obsessions, and over-interest in subjects

= Pakenee säännöllisesti fiksaatioihin, pakkomielteisiin ja mielenkiinnonkohteisiinsa

Escapes routinely through imagination, fantasy, and daydreaming

= Pakenee rutiininomaisesti mielikuvituksen, fantasioinnin ja päiväunelmien avulla

Escapes through mental processing = Pakenee henkisen käsittelyn kautta

Escapes through the rhythm of words= Pakenee sanojen rytmien kautta

Philosophizes, continually= Filosofoi jatkuvasti

Had imaginary friends in youth= Oli/on mielikuvitusystäviä nuorena

Imitates people on television or in movies= Imitoin/matkii television tai elokuvien henkilöitä

Treated friends as “pawns” in youth, e.g., friends were “students” “consumers” “members”

= Piti ystäviään "pelinappuloina" nuoruudessa eli kaverit olivat "opiskelijat", "asiakkaat", "jäsenet"

Makes friends with older or younger females more so than friends her age (often in young adulthood)

= Luo ystäviä vanhemmista tai nuoremmista naispuolisista kuin itse on (usein varhais aikuisuudessa)

Imitates friends or peers in style, dress, attitude, interests, and manner (sometimes speech)= Matkii/imitoi kaverien tai ikäisiään tyylissä, asenteessa, mielenkiinnonkohteissa tai tavoissa (joskus matkiivpuhetta)

Obsessively collects and organizes objects= Keräilee ja järjestelee pakonomaisesti esineitä

Mastered imitation= Hyvä imitoimaan/ näyttelemään

Escapes by playing the same music over and over= Pakenee soittamalla samaa musiikkia uudestaan ja uudestaan

Escapes through a relationship (imagined or real)= Pakenee kuvitteelisiin tai oikeisiin ihmissuhteisiin

Numbers bring ease (could be numbers associated with patterns, calculations, lists, time and/or personification)=Numerot tuovat helpotusta/lohtua (numerot saattavat olla yhteydessä kuvioihin, laskelmiin, listoihin, aikoihin tai/ja tuntua eläviltä)

Escapes through counting, categorizing, organizing, rearranging=Pakenee jatkumoilla, luokittelemalla, järjestelemällä

Escapes into other rooms at parties= Pakenee juhlissa rauhallisempiin huoneisiin

Cannot relax or rest without many thoughts = Ei pysty rentoutumaan tai lepäämään ilman jatkuvaa ajattelua

Everything has a purpose= Kaikella on tarkoitus


Section D: Comorbid Attributes= Mielenterveydenhäiriöt tai sairaanoloiset tuntomerkit/ominaisuudet


OCD (Obsessive Compulsive Disorder)= OCD, pakko-oireinen häiriö

Sensory Issues (sight, sound, texture, smells, taste) (might have synesthesia)= Aisti ongelmat (näkö, kuulo, koostumus, haju, maku) (saattaa olla synestesiaa)

Generalized Anxiety= Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö

Sense of pending danger or doom= Tunne tulevasta vaarasta tai tuhosta

Feelings of polar extremes (depressed/over-joyed; inconsiderate/over-sensitive)= Tunnetilat ovat ääripäitä (masentunut/yli-innostunut, ali-/yliherkkä)

Poor muscle tone, double-jointed, and/or lack in coordination (may have Ehlers Danlos Syndrome and/or Hypotonia and/or POTS syndrome)= Heikot lihakset, kaksinivelisyys tai/ja puute suunnistusvaistossa (saattaa omistaa Ehlers Danlos Syndrooman tai/ja Hypotonian tai/ja POTS syndrooman)

Eating disorders, food obsessions, and/or worry about what is eaten = Syömishäiriöitä, ruokailuun liittyviä pakkomielteitä ja/tai huolta siitä mitä ruoassa on


Irritable bowel and/or intestinal issues= Ärtyväsuoli tai/ja muut suoliston ongelmat

Chronic fatigue and/or immune challenges= Krooninen väsymys tai/ja immuunihäiriöt

Misdiagnosed or diagnosed with a mental illness= Väärin diagnosoituja tai diagnosoituja mielenterveydenhäiriöitä

Experiences multiple physical symptoms, perhaps labeled “hypochondriac”= Kokemuksia erilaisista fyysisistä oireista, saatettu nimetä hypochondiarciksi

Questions place in the world= Kyseenalaistaa paikkansa maailmassa

Often drops small objects= Pudottelee usein pieniä esineitä

Wonders who she is and what is expected of her= Pohtii kuka hän on ja mitä hänen odotetaan olevan tai tekevän

Searches for right and wrong= Etsii oikeaa ja väärää

Since puberty has had bouts of depression (may have PMDD)= Murrosiän jälkeen kokenut masennusjaksoja (saattaa olla PMDD)

Flicks/rubs fingernails, picks scalp/skin, flaps hands, rubs hands together, tucks hands under or between legs, keeps closed fists, paces in circles, and/or clears throat often= Pyörittelee/hankaa kynsiään, tutkii päänahkaa/ihoa, heiluttaa käsiään, hankaa käsiään yhteen, puskee käsiään reisien väliin tai alle mm. istuessaan, pitää käsiä nyrkissä, pyörii ympyrää, ja/tai avaa/puhdistaa kurkkuaan usein


Section E: Social Interaction= Sosiaalinen kanssakäyminen


Friends have ended friendship suddenly (without female with AS understanding why) and/or difficult time making friends


= Kaverit ovat päättäneet kaverisuhteen (ilman, että naisasperger on käsittänyt miksi) tai/ja kokee vaikeaksi luoda kaverisuhteita

Tendency to overshare= Taipumus muille liika jakamiseen (antaa kaikki karkit muille ja lopulta ihmettelee kun itselle ei jäänyt yhtään)

Spills intimate details to strangers= Kertoo henkilökohtaisia asioita tuntemattomille

Raised hand too much in class or didn’t participate in class= Viittasi tunnilla liikaa tai ei osallistunut tunnilla ollenkaan

Little impulse control with speaking when younger=Heikko/matala/huono impulssikontrolli nuorena puhuessaan

Monopolizes conversation at times= Yksipuolinen keskustelu muiden kanssa/hallitsee keskustelua

Brings subject back to self= Tuo keskustelunaiheen aina uudestaan itseensä tai itseään kiinnostavaan aiheeseen

Comes across at times as narcissistic and controlling (is not narcissistic)= Näyttäytyy muille narsistisena tai kontroloivana (ei ole narsistinen)

Shares in order to reach out= Jakaa muille tarkoituksena lähestyä heitä

Often sounds eager and over-zealous or apathetic and disinterested=Usein kuulostaa innokkaalta ja ylimieliseltä tai apaattiselta ja epäkiinnostuneelta

Holds a lot of thoughts, ideas, and feelings inside= Pitää useita ajatuksiaan, ideoitaan ja tunteitaan itsellään

Feels as if she is attempting to communicate “correctly”= Tuntee, että hän joutuu pohtimaan kommunikoiko hän "oikealla tavalla"

Obsesses about the potentiality of a relationship with someone, particularly a love interest or feasible new friendship=Pakkomielteinen potenttiaalisesta ihmissuhteesta, etenkin kun kyse on rakkaussuhteesta tai mahdollisesta uudesta ystävästä

Confused by the rules of accurate eye contact, tone of voice, proximity of body, body stance, and posture in conversation= Hämmentynyt kirjoittamattomista säännöistä kuten liittyen silmiin katsomiseen, äänen sävyyn ja kehonkieleen

Conversation are often exhausting= Keskustelut ovat usein uuvuttavia

Questions the actions and behaviors of self and others, continually= Kyseenalaistaa/ihmettelee jatkuvasti muiden ja itsensä toimintoja ja tekoja

Feels as if missing a conversation “gene” or thought-filter= Tuntee, että häneltä puuttuu keskustelu "geeni" tai ajatus-suodatin

Trained self in social interactions through readings and studying of other people= Koulutti itsensä sosiaalisiin kanssakäymisiin lukemisen ja muiden ihmisten tarkkailun kautta

Visualizes and practices how she will act around others= Kuvittelee ja harjoittelee miten hän käyttäytyy muiden seurassa

Practices/rehearses in mind what she will say to another before entering the room= Harjoittelee/kertailee päässään mitä hän sanoo muille tullessaan huoneeseen

Difficulty filtering out background noise when talking to others= Vaikeus suodattaa häiritseviä tausta-ääniä muiden kanssa keskustellessa

Has a continuous dialogue in mind that tells her what to say and how to act when in a social situation= Omistaa jatkuvan dialogisen keskustelun päässään siitä mitä hänen pitää sanoa ja toimia sosiaalisissatilanteissa

Sense of humor sometimes seems quirky, odd, inappropriate, or different from others= Huumorintaju näyttäytyy joskus omituisena, outona, sopimattomana tai erilaisena muihin verrattuna

As a child it was hard to know when it was her turn to talk= Hänellä oli lapsena vaikeuksia hahmottaa milloin on oma vuoro puhua

Finds norms of conversation confusing= Pitää keskustelun normeja hämmentävänä

Finds unwritten and unspoken rules difficult to grasp, remember, and apply= Pitää kirjoittamattomia tai sanomattomia sääntöjä vaikeana ymmärtää, muistaa ja käyttää


Section F: Finds Refuge when Alone = Tuntee olevansa turvassa/suojassa yksinollessa


Feels extreme relief when she doesn’t have to go anywhere, talk to anyone, answer calls, or leave the house but at the same time will often harbor guilt for “hibernating” and not doing “what everyone else is doing” = Kokee äärimmäistä helpotusta kun hänen ei tarvitse lähteä minnekään, puhua kenenkään kanssa, vastata puheluihin, tai lähteä talosta. Mutta samaan aikaan kokee syyllisyyttä ''horroksesta'' ja olla tekemättä ''sitä mitä muutkin''

One visitor at the home may be perceived as a threat (this can even be a familiar family member)= Yksi vierailija talossa voidaan nähdä uhkaavana (tämä voi olla myös perheenjäsen)

Knowing logically a house visitor is not a threat, doesn’t relieve the anxiety= Loogisesti ajateltuna tietää, ettei henkilö ole uhka, muttei sen tietäminen helpota ahdistusta

Feelings of dread about upcoming events and appointments on the calendar= Kokee pelkoa lähestyvistä ja tulevista tapaamisista

Knowing she has to leave the house causes anxiety from the moment she wakes up= Tieto siitä, että täytyy lähteä talosta ulos aiheuttaa ahdistusta heti siitä lähtien kun hän herää

All the steps involved in leaving the house are overwhelming and exhausting to think about= Kaikki mikä liittyy talosta poistumiseen ovat ylitsepääsemättömiä ja uuvuttavia ajatella

She prepares herself mentally for outings, excursions, meetings, and appointments, often days before a scheduled event= Valmistautuu retkiin, matkoihin, tapaamisiin henkisesti yleensä useita päiviä ennen ajankohtaa

OCD tendencies when it comes to concepts of time, being on time, tracking time, recording time, and managing time (could be carried over to money, as well)= Pakkomielteisiäpiirteitä liittyen aika- käsitteeseen, ajoissa olemiseen, ajan seurantaan, tallentaa aikoja, ja selviytyä ajoissa (voi ilmetä myös rahassa)

Questions next steps and movements, continually= Kyseenalaistaa seuraavat etenemisaskeleet ja liikkeet jatkuvasti

Sometimes feels as if she is on stage being watched and/or a sense of always having to act out the “right” steps, even when she is home alone= Tuntee joskus olevansa vainottu tai/ja tunne, että täytyy jatkuvasti tehdä ''oikeanlailla'', silloinkin kun on yksin

Telling self the “right” words and/or positive self-talk (CBT) doesn’t typically alleviate anxiety. CBT may cause increased feelings of inadequacy= Kertoessaan itselleen ''oikeat'' sanat ja/tai puhuessaan positiivisesti itselleen/itsestään ei helpota ahdistusta. Kognitiivinen käyttäytymisterapia voi aiheuttaa lisääntynyttä tunnetta riittämättömyydestä

Knowing she is staying home all day brings great peace of mind= Tieto siitä, että hän voi jäädä kotiin koko päiväksi tuo suurta helpotusta

Requires a large amount of down time or alone time= Tarvitsee suuren määrän palautumisaikaa tai aikaa yksin

Feels guilty after spending a lot of time on a special interest= Käytettyään paljon aikaa omaan mielenkiinnonkohteisiinsa hän tuntee syyllisyyttä

Uncomfortable in public locker rooms, bathrooms, and/or dressing rooms= Tuntee olonsa epämukavaksi julkisissa pukuhuoneissa, vessoissa, ja/tai sovitushuoneissa

Dislikes being in a crowded mall, crowded gym, and/or crowded theater= Ei pidä ruuhkaisista kauppakeskuksista, liikuntasaleista tai/ja täysistä teattereista


Section G: Sensitive= Herkkyys


Sensitive to sounds, textures, temperature, and/or smells when trying to sleep= Herkkä äänille, materiaaleille, lämpötilalle ja/tai hajuille kun yrittää nukkua

Adjusts bedclothes, bedding, and/or environment in an attempt to find comfort= Muokkaa vuodevaatteita, petausta ja/tai ympäristöä löytääkseen hyvän asennon/mukavuuden

Dreams are anxiety-ridden, vivid, complex, and/or precognitive in nature= Unet ovat ahdistus painotteisia, eloisia, monimutkaisia ja/tai enneunia

Highly intuitive to others’ feelings= Erittäin intuitiivinen muiden tunteista

Highly empathetic, sometimes to the point of confusion= Todella empaattinen, joskus hämmennykseen saakka

Takes criticism to heart= Ottaa kritiikin itseensä

Longs to be seen, heard, and understood= Toivoo tulevansa nähdyksi, ja ymmärretyksi

Questions if she is a “normal” person= Epäilee olevansa epänormaali

Highly susceptible to outsiders’ viewpoints and opinions= Hyvin herkkä muiden näkökulmille ja mielipiteille

At times adapts her view of life or actions based on others’ opinions or words= Ajoittain sovittaa omat näkökulmansa elämästä tai toimista muiden mielipiteisiin tai sanoihin

Recognizes own limitations in many areas daily, if not hourly= Huomaa omia rajojaan monissa asioissa joka päivä, ellei jopa joka tunti

Becomes hurt when others question or doubt her work= Loukkaantuu jos toiset kyseenalaistavat tai epäilevät hänen työtään

Views many things as an extension of self= Tarkastelee monia asioita kehittääkseen itseään (?)

Fears others opinions, criticism, and judgment= Pelkää muiden mielipiteitä, kritiikkiä ja tuomiota

Dislikes words and events that hurt animals and people= Inhoaa sanoja ja tapahtumia jotka loukkaavat eläimiä tai ihmisiä

Collects or rescues animals (often in childhood)= Keräilee ja pelastaa eläimiä (usein lapsuudessa)

Huge compassion for suffering (sometimes for inanimate objects/personification)= Todella suuri myötätunto kärsimistä kohtaan (liittyy joskus elottomiin esineisiin/persooniin)

Sensitive to substances (environmental toxins, foods, alcohol, medication, hormones, etc.)= Yliherkkä erilaisille aineille (ympäristön saasteille, ruualle, alkoholille, lääkkeille, hormooneille, etc.)

Tries to help, offers unsolicited advice, or formalizes plans of action=Pyrkii auttamaan, tarjoutuu antamaan ei-toivottuja ohjeita tai tekee toimintasuunnitelmia

Questions life purpose and how to be a “better” person= Kyseenalaistaa elämän tarkoituksen ja sen miten olla ''parempi'' ihminen

Seeks to understand abilities, skills, and/or gifts= Pyrkii ymmärtämään kykyjä ,taitoja ja/tai lahjakkuuksia


Section H: Sense of Self =itsetuntemus


Feels trapped between wanting to be herself and wanting to fit in= Tuntee olevansa loukussa kahden tekijän välissä: haluaa olla oma itsensä, mutta myös sopia joukkoon

Imitates others without realizing it= Matkii/ottaa vaikutteita toisilta huomaamatta itse sitä

Suppresses true wishes (often in young adulthood)= Tukahduttaa/vaimentaa todellisia haaveitaan (usein vairhais-aikuisuudessa)

Exhibits codependent behaviors (often in young adulthood)= Käyttäytyminen näyttäytyy läheisriippuvaisena käyttäytymisenä (usein varhaisaikuisuudessa)

Adapts self in order to avoid ridicule= Muokkaa käyttäytymistään estääkseen muiden pilkkauksen itsestään

Rejects social norms and/or questions social norms= Vastustaa sosiaalisia normeja ja/tai kyseenalaistaa niitä

Feelings of extreme isolation= Vahva kuulumattomuuden tunne

Feeling good about self takes a lot of effort and work= Itsestään pitäminen vaatii paljon ponnisteluja ja työtä

Switches preferences based on environment and other people= Muuttaa ulkoista näyttäytymistään muille vaihtuvien ympäristötekijöiden ja ihmisten johdosta

Switches behavior based on environment and other people= Muuttaa käyttäytymistään riippuen ympäristöstä ja vaihtuvista muista ihmisistä

Didn’t care about her hygiene, clothes, and appearance before teenage years and/or before someone else pointed these out to her= Ei välittänyt hygieniasta, vaatteista tai ulkonäöstään ennen murrosikää tai/ja kun joku huomautti asiasta

“Freaks out” but doesn’t know why until later= ''Menettää järkensä'' mutta vasta myöhemmin ymmärtää miksi

Young sounding voice= Ääni kuulostaa nuoremmalta kuin henkilö todellisuudessa on

Trouble recognizing what she looks like and/or has occurrences of slight prosopagnosia (difficulty recognizing or remembering faces)= Vaikeuksia tunnistaa miltä hän itse näyttäytyy tai/ja esiintyy lievää prosopagnosiaa (vaikeus tunnistaa tai muistaa kasvoja)

Feels significantly younger on the inside than on the outside (perpetually twelve)= Tuntee olevansa huomattavasti nuorempi kuin todellisuudessa on (ikuisesti kaksitoista)Section I: Confusion= Hämmentyneisyys

Had a hard time learning that others are not always honest= Vaikeus ymmärtää, ettei ihmiset ole aina rehellisiä

Feelings seem confusing, illogical, and unpredictable (self’s and others’)= Tunteet ovat hämmentäviä, epäloogisia ja ennakoimattomia (omat ja muiden)

Confuses appointment times, numbers, and/or dates= Sekoittaa tapaamisaikoja, numeroita ja/tai päiviä

Expects that by acting a certain way certain results can be achieved, but realizes in dealing with emotions, those results don’t always manifest= Olettaa, että käyttäytymällä tietynlailla voi saavuttaa tietyn lopputuloksen, mutta huomaa että tunteet sekoittavat lopputulosta

Spoke frankly and literally in youth= Puhui avoimesti ja kirjallisesti nuoruudessa

Jokes go over the head= Ei ymmärrä vitsejä

Confused when others ostracize, shun, belittle, trick, and betray= Hämmentyy kun toiset hylkäävät, karttavat, vähättelevät, huijaavat ja pettävät

Trouble identifying feelings unless they are extreme= Vaikeuksia tulkita tunteita ellei ne ole hyvin vahvoja

Trouble with emotions of hate and dislike= Vaikeuksia tunteissa viha ja vastenmielisyys

Feels sorry for someone who has persecuted or hurt her= Tuntee sääliä henkilöä kohtaan joka on käyttänyt hyväksi tai loukannut häntä

Personal feelings of anger, outrage, deep love, fear, giddiness, and anticipation seem to be easier to identify than emotions of joy, satisfaction, calmness, and serenity= Henkilökohtaiset tunteet kuten viha, raivo, syvä rakkaus, pelko, pyörrytys ja ennakointi on helpompi tunnistaa kuin tunteet ilo, tyytyväisyys, rauhallisuus ja tyyneys

Difficulty recognizing how extreme emotions (outrage, deep love) will affect her and challenges transferring what has been learned about emotions from one situation to the next= Vaikeus tunnistaa millä tavoin äärimmäiset tunteet (raivo, syvä rakkaus) tulevat vaikuttamaan häneen ja vaikeus siirtää jo opittua tietoa tunteista tilanteista toisiin

Situations and conversations sometimes perceived as black or white= Tilanteet ja keskustelut näyttäytyvät joskus mustavalkoisina

The middle spectrum of outcomes, events, and emotions is sometimes overlooked or misunderstood (all or nothing mentality)= Tapahtuminen lopputulemien, tapahtumien ja tunteiden keskitaajuus on joskus unohdettu tai ymmärretty väärin (kaikki tai ei mitään näkemys)

A small fight might signal the end of a relationship or collapse of world= Pienikin riita saattaa päättää ihmissuhteen tai tuntuu maailman lopulta

A small compliment might boost her into a state of bliss= Pienikin kehu saattaa saada hänet todella iloiseksiSection J: Words, Numbers, and Patterns= Sanat, numerot ja kuviot

Likes to know word origins and/or origin of historical facts/root cause and Foundation= Haluaa tietää sanojen alkuperästä ja/tai alkuperäisistä historiallisista syistä ja/tai perussyistä

Confused when there is more than one meaning (or spelling) to a word= Hämmentyy useista eri merkityksistä samalle sanalle tai lausunnalle

High interest in songs and song lyrics= Vahva kiinnostus lauluihin ja lyriikoihin

Notices patterns frequently= Huomaa kuvioita ympäristössä jatkuvasti

Remembers things in visual pictures= Muistaa asiat visuaalisina kuvina

Remembers exact details about someone’s life= Muistaa täsmällisesti yksityiskohtia jonkun elämästä

Has a remarkable memory for certain details= Omaa hämmästyttävän hyvän muistin muistaa tiettyjä yksityiskohtia

Writes or creates to relieve anxiety= Kirjoittaa tai luo muuta helpottaakseen ahdistusta

Has certain “feelings” or emotions towards words and/or numbers= Omaa tietynlaisia ''tunteita'' tai tuntemuksia sanoja/numeroita kohtaan

Words and/or numbers bring a sense of comfort and peace, akin to a friendship= Sanat ja/tai numerot tuovat turvallisuuden tunnetta ja rauhaa, ystävyyssuhteen kaltainen suhde

(Optional) Executive Functioning & Motor Skills = (Ei välttämätön) Toiminnallinen ohjaus ja motoriset taidot

This area isn’t always as evident as other areas= Tämä aihe alue ei ole niin ilmeinen kuin muut alueet

Simple tasks can cause extreme hardship= Pienet askareet saattavat aiheuttaa hyvin paljon vaikeuksia

Learning to drive a car or rounding the corner in a hallway can be troublesome= Autolla ajon opettelu tai kulmasta oikaiseminen saattaa olla hankalaa

New places offer their own set of challenges= Uudet paikat tuovat niiden uudet hankaluudet

Anything that requires a reasonable amount of steps, dexterity, or know-how can rouse a sense of panic= Mikä vain joka tuottaa tietyn verran etenemisaskelia, taitoa tai osaamista voi herättää paniikkia

The thought of repairing, fixing, or locating something can cause anxiety= Ajatus korjaamisesta, kunnostamisesta tai paikantamisesta aiheuttaa ahdistusta

Mundane tasks are avoided= Arkipäivän askareiden välttäminen

Cleaning self and home may seem insurmountable= Peseytyminen tai kotinsa siivoaminen tuntuu ylitsepääsemättömältä

Many questions come to mind when setting about to do a task= Monta erilaista kysymystä herää kun aikoo tehdä jonkun tehtävän

Might leave the house with mismatched socks, shirt buttoned incorrectly, and/or have dyslexia and/or dysgraphia= Saattaa lähteä talosta eripariset sukat jalassa, paita napitettu väärin, ja/tai on lukihäiriö/vaikeus ja/tai kirjoittamisen vaikeus (dysgraphia)

A trip to the grocery store can be overwhelming= Ruokakaupassa käynti saattaa tuntua ylitsepääsemättömältä

Trouble copying dance steps, aerobic moves, or direction in a sports gym class= Vaikeus oppia tanssiliikkeitä, aerobic liikkeitä tai ohjeita liikuntatunnilla

Has a hard time finding certain objects in the house but remembers with exact clarity where other objects are; not being able to locate something or thinking about locating something can cause feelings of intense anxiety (object permanence challenges) (even with something as simple as opening an envelope)= Hankaluuksia löytää tiettyjä esineitä asunnostaan mutta muistaa tarkasti missä kaikki muut tavarat ovat; Tunne, että on kadottanut jotain tuottaa suurta ahdistusta (esineiden pysyvyyden haaste)(vaikka jotain yksinkertaista, kuten kirjekuoren avaaminen)


Kaikki lapset eivät pidä huvipuistoista

Vaikka koin lapsena kouluarjen raskaana, koin silti, etten oikeastaan halunnut, että kesäloma tai muut lomat koskaan alkaisivat. Tai, että n...