keskiviikko 10. tammikuuta 2018

Asperger/autismi ja estynyt persoonallisuushäiriö

Huom. En ole asiantuntija.

Nämä saattavat esiintyä muille ja henkilölleen itselle samanlaisina. Epävarmuus siitä esiintykö nämä kaksi samanlaisina riippuu enemmän henkilöstä, jolla on asperger/autismi. Tämä johtuu siitä, että autistiset henkilöt ovat kaikki hyvin erilaisia. Toinen on puhelias ja toinen ei. Estyneen persoonallisuushäiriön ''kriteerit'' ovat sitä vastoin paljon tiukemmat ja aina samanlaiset. Autismi/Asperger- nimitys ei tarkoita sitä, että henkilö on esimerkiksi erakko luontoinen tai, että hän pelkää ihmisiä. Siitä, mitä yleistä eroa aspergerilla/autismilla ja persoonallisuushäiriöillä on, saat lisätietoa täältä.

On siis kuitenkin mahdollisuus, että henkilöllä jolla on asperger/autismi on hänen piirteensä sekoitettavissa erilaisiin persoonallisuushäiriöihin. Tässä luvussa käsittelen estynyttä persoonallisuushäiriöitä, mutta näitä pohdintojani voi soveltaa myös muihin persoonallusuushäiriöihin.

Aloitetaan siitä mitkä ovat estyneen persoonallisuushäiriön kriteerit, jatkaen siihen miten ne muille esiintyy:

Käyttäytymistä ohjaa pelko siitä mitä muuta hänestä ajattelevat.

Ajattelee muiden olevan häntä kohtaan kriittisiä ja väheksyviä. Herkkä arvostelulle, kritiikille ja hylkäämiselle. Tarvii jatkuvasti muilta hyväksyntää ja varmistusta.

Yhtäläisyyksiä joiden takia Asperger/autismi ja estynyt persoonallisuudenhäiriö voidaan sekoittaa keskenään ovat mm. Suppea tuttava piiri, vastahakoinen osallistumaan uusiin toimintoihin, arka tutustumaan uusiin ihmisiin, saattaa varmistella toisilta jatkuvasti asioita (mitä saa/voi sanoa, mikä on sopiva käyttäytyminen), ylikorostunut kiintymyssuhde toiseen/toisiin

Näiden kahden erottelussa voi olla apuna se, mikä on henkilön ajatuksien ja niiden pohjalta tekojen motiivi. Mielestäni näitä kahta on mahdotonta erottaa vain ulkopuolisen silmin katsottuna. Täytyy mennä kummankin henkilön ajatuksiin katsomaan tilannetta. Kannattaa myös muistaa, että henkilö voi olla samaan aikaan autisminkirjoilla ja hänellä saattaa olla persoonallisuudenhäiriö/itä, jolloin lähtökohtainen tilanne on täysin eri kuin nyt, kun tarkastelen näitä kahta erillisinä aiheina.

Aspergerin/autsimin yksi mahdollinen piirre on erilaiset kiintymyksen kohteet, joka voi olla mitä vain, eli siis myös henkilö tai ihmiset ja joka voi muodostua pakkomielteeksi. Tämä taasen voi esiintyä muille samalla tavoin, kuin estyneen ylikorostunut tarve kiintymykseen ja hyväksyntään.

Estyneessä persoonallisuushäiriössä henkilö toimii/ajattelee pelon saattelemana, pelon lähtökohta on kuitenkin suurimman osan ajasta aiheeton. Henkilön pelko on myös hyvin paljon muista lähtöisin ja muu kuin minä-itse aiheuttaa ja säätelee pelkoa. Henkilö ei pysty säätelemään pelkoaan muuten kuin ehkä vain välttelemällä tilanteita, jotka aiheuttavat pelkoa.

Asperger/autismi henkilö saattaa myöskin pelätä, mutta monista (henkilön itse ja muiden) näkökulmista katsottuna pelko ei ole aiheeton. Aspergerin/autistisen ajattelutapa on henkilön normaalitila. Hänen ajatuksensa ovat niin erilaiset kuin suurimman osan ajattelu, että autisminkirjoilla olevan henkilö kohtaa elämässään valtaväestöä enemmän väärinkäsityksiä. Usein juuri väärinkäsitykset ja niiden mahdollinen tapahtuminen aiheuttavat pelkoa. Ja kuten sanottu, väärinkäsitykset ovat todellisia ja se poikkeaa näin estyneen persoonallisuushäiriön peloista. Tapahtumat ovat siis lähtöisin henkilön ja muun maailman vuorovaikutussuhteesta, joiden epäonnistuminen saattaa aiheuttaa pelkoa ja surua.

Tämä pelko saattaa johtaa kuitenkin sairastumiseen persoonallisuushäiriöön. Sairaus siitä tulee tietysti silloin, kun pelko alkaa ohjata käyttäytymistä liiallisen paljon. Mikä on liiallisen paljon, niin sitä pitää tarkastella yksilöllisesti henkilön oman hyvinvoinnin näkökulmasta.

Eli aivan sama diagnosoinnin kriteeri kuin kenellä tahansa muullakin. Edellä mainitussa esimerkissä halusin kuitenkin kuvailla sitä missä kohtaa aspergereilla/autisteilla on paljon suurempi todennäköisyys sairastua persoonallisuudenhäiriöön kuin neurotyyppisillä, eli niillä jotka eivät ole autisminkirjolaisia.

On hyvä huomioida, että kuvailemistani väärinymmärryksistä ei automaattisesti aiheudu pelkoa, vaan esimerkiksi väsymystä tai uupumista. Joka usein johtaa siihen, että henkilö tietoisesti välttääkseen uupumisen, välttelee uusia tilanteita. Tässä kohtaa voisi joku ehkä sanoa, että eikös se sitten ole pelkoa kun pelkää uupumista. Mutta se on vain sivuseikka. Pääpointti on kuitenkin väsymyksen estäminen, ei tilanteesta aiheutuvan pelon välttäminen.

Estyneen persoonallisuushäiriön , kuten muidenkin persoonallisuushäiriön, taustalla on kuitenkin aina pelko.

Estynyt persoonallisuudenhäiriö:

- Pelko ohjaa käyttäytymistä

- Pelko muita kohtaan; Pelko suurimman osan ajasta aiheeton, pelko lähtöisin muista

- Neurotyypillinen ei voi muuttua autistiksi

- Mielensairaus (taustalla voi olla lapsuuden itsetuntovauriot ja synnynnäiset luonteenpiirteet)

- Voi parantua


Asperger/autismi, jolla ei ole persoonallisuudenhäiriötä:


- Synnynnäinen oireyhtymä, henkilön normaalitila

- Ei poistu ihmisestä koskaan.

- Pelko jota tuntee on aiheellinen: väärin ymmärretyksi tuleminen valtaväestön keskuudessa (jotka ovat siis neurotyypillisiä)

- Voi sairastua persoonallisuudenhäiriöön


Mahdollisia samalailla esiintyviä piirteitä:EPH: Käytöstä ohjaa aina pelko


- Välttelee muita: Pelko hylkäämisestä, kritiikin ja väheksymisen pelko

- Kiintynyt henkilöön x liiallisen paljon: Pelko hylkäämisestä, mustasukkaisuus, kaipaa hyväksyntää ja varmistusta

- Välttelee uusia tilanteita: Pelko kritiikistä, ei halua olla tekemisissä ihmisten kanssa joiden myötämielisyydestä ei ole varma


ASPIE: Käytöstä ohjaa omat persoonalliset kiinnostukset


- Välttelee muita: Muut ihmiset eivät kiinnosta/suojaa itseään mahdolliselta väsymykseltä

- Kiintynyt henkilöön x liiallisen paljon: Henkilöstä x on tullut erityismielenkiinnonkohde

- Välttelee uusia/yllättäviä tilanteita: Suojaa itseään mahdolliselta väsymykseltä tai järkytykseltäPäätelmä: Näitä kahta ei voi ulkopuolinen erottaa toisistaan ilman henkilön ajatuksien ja motiivien tarkastelua.


Lisäksi on hyvin mahdollista, että jos epäilee henkilöllä olevan tai, että henkilöllä on estynyt persoonallisuushäiriö henkilö hän saattaa kuulua myös autisminkirjoon.

On kuitenkin hyvin tärkeää tietää, että Asperger/autismi EI aiheuta ihmiselle persoonallisuudenhäiriötä. Persoonallisuudenhäiriöt syntyvät henkilön persoonan piirteiden ja ympäristön vuorovaikutussuhteesta. Kaikki siis riippuu siitä kuinka hyvin ympäristö on tahallaan tai tahattomasti ottanut henkilön omat piirteet huomioon.


Lisää estyneestä persoonallisuudenhäiriöstä täältä

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kaikki lapset eivät pidä huvipuistoista

Vaikka koin lapsena kouluarjen raskaana, koin silti, etten oikeastaan halunnut, että kesäloma tai muut lomat koskaan alkaisivat. Tai, että n...