sunnuntai 22. huhtikuuta 2018

Rakkaat neurotyypilliset,

Autismikirjolaisista on kirjoiteltu kaikenlaista tietoa, itseasiassa paljonkin, ja näiden kaikkien tietojen pohjalta on tehty heidän tyypillisistä piirteistään hyvin selvä lista. Nämä tiedot ovat kaikkien saatavilla ja hyvin selvästi esitetty. Listan piirteet kuvailevat autismikirjolaisten piirteitä neurotyypillisten näkökulmasta. Piirteet ovat luonnollisesti niitä asioita mitä neurotyypilliset eivät ymmärrä autismikirjolaisissa. Eli toisin sanoen piirteet ovat niitä tapoja, joita neurotyypilliset pitävät outoina. Ja täsmällisemmin sanottuna; ne ovat niitä piirteitä mitä neurotyypilliset näkevät autisminkirjolaisissa olevan ''vikana'' verrattuna normiin, eli neurotyypillisiin. Normin vastakohta on epänormaali. Mutta tämä on vain neurotyypillisten näkökulma!

Tähän väliin minun täytyy huomauttaa, että vaikka lista on pääasiasiassa tehty näin suorasti sanottuna autismikirjolaisten huonosta puolista (neurotyypillisten näkökulmasta edelleen), sen tarkoitus ei ole loukata ketään. Näin minä uskon. Ja jos sinä uskot erilailla niin ei kannata lukea enää eteenpäin. Tai jos haluat oppia ymmärtämään miksi näin ajattelen, kannattaa siirtyä tänne.
Pääpointti on, että huonojen puolien esille tuominen ei tarkoita automaattisesti sitä, että tahallaan yritetään loukata.

Jotta toista voi ymmärtää hänen huonot ja hyvät puolensa täytyy nähdä. Minun silmin katsottuna tässä on käynyt niin, että autisminkirjolaisien aidot tunteet ja ajatukset ovat jääneet pimentoon. Enkä millään tavalla vertaa tunteita ja ajatuksia siihen listaan, vaan siihen, että yhtälailla kuten neurotyypilliset, myös autisminkirjolaiset kokevat vaikeutta ymmärtää neurotyypillisiä. Ja siihen lisäksi ovat vielä heikommassa asemassa tulla hyväksytyksi neurotyypillisiin nähden. Neurotyypillisille on annettu huomattava etumatka tekemällä tällainen lista niistä asioista missä neurotyypillinen saattaa kokea vaikeutta hahmottaa autisminkirjolaisten ajattelua.
Vaikka listasta on toki hyötyä myös autisminkirjolaisille.

---

Leikitään mielikuvitus leikkiä.
Me asumme nyt kuussa. Täällä normaali on aivan eri kuin maapallolla. Suurin osa asukkaista elää tyytyväistä elämää. Osalla asukkaista on kuitenkin kaikenlaisia erilaisia vaikeuksia yhteiskunnassa. Heidän hätänsä on kuitenkin huomattu ja on alettu pohtimaan miten ja missä heitä voi auttaa. Asian pohtiminen tuntuu mahdottomalta. Kukaan ei ymmärrä miksi nämä ihmiset vain ahdistuvat ihan normaaleista asioista. Asiaa aletaan tutkimaan perinpohjin. Huomataan tiettyjä eroavaisuuksia mitä näillä ihmisillä on verrattuna normaaleihin. Huomataan myös, että henkilöillä, joita ahdistaa, on samantapaisia oireita toisiinsa nähden. Niitä aletaan listaamaan ylös.

- Tuijottaa intensiivisesti tai liian pitkän aikaa silmiin
- Keskittyy usein vähäpätöiseen asiaan ja saattaa jutella siitä pitkänkin aikaa, silloinkin, jos itse ei ole siitä kiinnostunut tai kokee jopa inhoa aiheeseen (mm. sää, lumityöt tai muut työt, tai tietty henkilö, henkilöt tai ihmisryhmä)
- Ei kuitenkaan pysty keskittymään mielenkiinnonkohteeseensa intensiivisesti
- Ei kiinnitä huomiota tai ei välitä erilaisista häiritsevistä äänistä tai muista yhtä aikaa tulevista ärsykkeistä. Saattaa sanoa, ettei kuule tai huomaa ollenkaan normaaleja ääniä. Kuulossa ei kuitenkaan ole vikaa.
- Huomattavia vaikeuksia olla yksin (ei diagnoosin kannalta välttämätön)
- Taipumus massahysteriaan eli kykenemätön ajattelemaan itsenäisesti, varsinkaan jos kyseessä on henkilöt jotka mielletään ystäviksi tai kavereiksi. Edes silloin kun nämä ihmiset toimivat väärin.
- Jatkuva tarve kertoa ja puhua muille (asian merkityksellä ei ole väliä)
- Kyvyttömyys nähdä asioita monesta eri näkökulmasta, varsinkaan jos näkökulmat poikkeavat omasta näkökulmasta
- Mielikuvituksen ja luovuuden puute taiteellisessa ilmaisussa (ei diagnoosin kannalta välttämätön)
- Rehellisyyden ja empatian puute
- Vaikeus ymmärtää suoraa puhetta (ajatus, että ihmiset tarkoittavat jotain muuta kuin sanovat)
- Edelliseen liittyen, huomattavia vaikeuksia itse sanoa asiat niin kuin asiat ovat
- Huomattavia vaikeuksia kertoa syvällisemmin asioista muille kuin tietyille henkilöille
- Vaikeus kuunnella vastavuoroisesti keskustelukumppania (puheen keskeyttäminen omalla kommentilla tai omien näkökulmien havainnointi jatkuvasti ääneen toisen vielä puhuessa)
- Vaikeus ymmärtää milloin on oma puheenvuoro
- Huomattava ajattelukulun epäloogisuus
- Mielipiteiden ylenpalttinen vaihtaminen ja vaikeus miettiä mitä on sanomassa (sanoo asian mitään miettimättä)
- Erityistaitoina tulkita muiden ihmisten ilmeitä ja eleitä


Minä en yksin osannut tällaista listaa tehdä, joten pyysin apua muilta autismikirjon henkilöiltä. Tämä oli lista neurotyyppillisistä, jotka ovat samassa asemassa kuussa autisminkirjolaisten yhteiskunnassa, kuin maapallolla autisminkirjolaiset neurotyypillisten maailmassa.

Kaikki lapset eivät pidä huvipuistoista

Vaikka koin lapsena kouluarjen raskaana, koin silti, etten oikeastaan halunnut, että kesäloma tai muut lomat koskaan alkaisivat. Tai, että n...